มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี สืบสานประเพณีท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
:: เกี่ยวกับโรงเรียน ::
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
  กรรมการสถานศึกษา
  E-learnning
  บุคลากรของโรงเรียน
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  การงานอาชีพฯ
  ศิลปะศึกษา
  ภาษาต่างประเทศ
:: สารสนเทศ สพม.36 ::
 ระบบเงินเดือน E-money
  ระบบ E-loader
  ระบบข่าว E-news
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
  สพม. เขต 36
  สพป. พะเยา เขต 2
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงาน สพฐ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  คุรุสภา สภาครูฯ
สถิติการใช้งานเว็บไซต์
 

 
   ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายเรียนปรี
         ด้วยทางโรงเรียนขุนควรวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคา ระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดทั้งหมด สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
                        รายละเอียดการประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
 
 
  ภาพกิจกรรมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมบน Facebook
           เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแบ่งปันภาพการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน จึงได้ อัพโหลดภาพกิจกรรม ไว้แบ่งปันสำหรับคณะครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงศิษย์เก่าและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชม จึงขอความกรุณาทุกท่านที่ได้เข้าเยี่ยมชม โปรดใช้ Facebook ในทางที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ (Webmaster)
กล้องครูปลั๊ก
กล้องครูเขม
 
  ข่าวโรงเรียนขุนควรจากระบบ e-network ของเว็บไซต์ สพม. เขต 36
 
 

นายปิยะ   ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจินดา  ตาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
สื่อ ICT จาก 26 โรงเรียนแกนนำ
:: บริการนักเรียน ::
  กองทุนกู้ยืม (กยศ.)
  มูลนิธิศุภนิมิต
  เอกสารสารสนเทศ
:: มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน ::
  มหาวิทยาลัยพะเยา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ม.ราชภัฏเชียงราย
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่
  ม.ราชภัฏลำปาง
ราคาน้ำมันวันนี้
 
     
@สงวนลิขสิทธิ์ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เลขที่ 459  หมู่ที่ 8  บ้านสบขาม  ตำบลขุนควร  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  56140
โทรศัพท์    054-890561  แฟกซ์ 054-890561
facebook : http://www.facebook.com/kwk.pong , http://www.facebook.com/kwksch.ac.th
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น