มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี สืบสานประเพณีท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
:: เกี่ยวกับโรงเรียน ::
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
  กรรมการสถานศึกษา
  E-learnning
  บุคลากรของโรงเรียน
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  การงานอาชีพฯ
  ศิลปะศึกษา
  ภาษาต่างประเทศ
:: สารสนเทศ สพม.36 ::
 ระบบเงินเดือน E-money
  ระบบ E-loader
  ระบบข่าว E-news
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
  สพม. เขต 36
  สพป. พะเยา เขต 2
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงาน สพฐ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  คุรุสภา สภาครูฯ
สถิติการใช้งานเว็บไซต์
 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558  
          แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
     
  คู่มือติดต่อรชการของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  
          เนื่องด้วยรัฐบาลประกาศให้มี "พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558"  เพื่อการติดต่อราชการ"เร็ว-ถูกลง-ง่ายขึ้น" เพื่อสะดวกต่อการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการจากทางราชการ และสนองต่อ พรบ. ดังกล่าว โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ได้จัดทำเอกสารคู่มือการติดต่อราชการของโรงเรียน สำหรับให้ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการติดต่อขอใช้บริการกับทางโรงเรียน ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ โดยท่านสามารถศึกษาระเบียบแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ได้จากลิงค์ คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ทางด้านขวามือของเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
   
 
  ร่วมส่งแรงใจเชียร์ผลงานเพลงจากนักเรียนขุนควรวิทยาคม  
   
            
     ร่วมเชียร์ผลงานของลูกหลานเราชาวขุนควรวิทยาคม กับบทเพลงที่มีชื่อว่า "ประกันภัยอุ่นใจเรา" ในการประกวดเพลงรณรงค์การทำประกันภัยและประกันชีวิต ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยากเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเชิญได้ที่หน้าเฟสบุคของโรงเรียนได้เลยนะครับ
 
   
 
  สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2556   
 
 
 
 
 
       ภาพกิจกรรมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมบน Facebook
           เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแบ่งปันภาพการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน จึงได้ อัพโหลดภาพกิจกรรม ไว้แบ่งปันสำหรับคณะครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงศิษย์เก่าและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชม จึงขอความกรุณาทุกท่านที่ได้เข้าเยี่ยมชม โปรดใช้ Facebook ในทางที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ (Webmaster)
กล้องครูปลั๊ก
กล้องครูเขม
 
  ข่าวโรงเรียนขุนควรจากระบบ e-network ของเว็บไซต์ สพม. เขต 36
 
 

ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติผลงานของผู้อำนวยการ
 
นายจินดา  ตาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
สื่อ ICT จาก 26 โรงเรียนแกนนำ
:: บริการนักเรียน ::
  กองทุนกู้ยืม (กยศ.)
  มูลนิธิศุภนิมิต
  เอกสารสารสนเทศ
:: มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน ::
  มหาวิทยาลัยพะเยา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ม.ราชภัฏเชียงราย
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่
  ม.ราชภัฏลำปาง
ราคาน้ำมันวันนี้
 
     
@สงวนลิขสิทธิ์ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เลขที่ 459  หมู่ที่ 8  บ้านสบขาม  ตำบลขุนควร  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  56140
โทรศัพท์    054-890561  แฟกซ์ 054-890561
facebook : http://www.facebook.com/kwk.pong , http://www.facebook.com/kwksch.ac.th
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น